TORUP BOGBY GENFORSAMLING, 27 april, 2021

Afholdte arrangementer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling på Dyssekilde Station, TIR 27.4.2021 kl 16

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling på Dyssekilde Station, TIR 27.4.2021 kl 16. Årsberetning 2020 vedlagt. Dagsorden iflg vedtægt: TB_Vedtægter.pdf (torupbogby.dk) Årsberetning 2020 Torup Bogby har haft sin 14. sæson og er fortsat en vigtig del af liv & kultur i Halsnæs. Bogbyen har en bred kontaktflade og samarbejder med Fritidsskoler, Torup Kirke, Kældergalleriet/Kunst i Torup, Torup Musikforening, Torup DOKby, Torup Bogbys Folkeuniversitet, Halsnæs Lilleskole, Halsnæs Bibliotekerne, Kulturelt Samråd, Statens Kunstråd, andre bogbyer i Danmark og de nordiske lande – og International Organisation of Booktowns. Der er godt 100 medlemmer og stor aktivitet. En 2-sproget folder om Torup Bogby / Torup Booktown (genoptrykt i 2019) er stadig til glæde for lokale og turister. Dyssekilde Station – med virksomheder og Torupfondens sekretariat på 1. sal og projekt Sykkel i en ny tilbygning, samt Torup Marked om sommeren, nu på 10. år – er det vigtige og markante hovedkvarter for Torup Bogby, som fylder hele stueetagen….og med lun & åben bog-ventesal til glæde for mange mennesker: en vigtig kontakt-flade for Torup Bogby. Bogskurvognen huses fortsat velvilligt af Toruphus på Haldvejen overfor Brugsen, hvorfra der også sælges bøger, nu også via Mobile Pay; i alt 5 udsalgssteder i og omkring Torup. De store salgsdage er fortsat ifm Torup Marked hver anden lørdag sommeren. Der doneres løbende ganske mange bøger: om sommeren og efteråret kan det til tider være noget overvældende: det er en stor opgave at sortere, bortskaffe, fylde op på hylderne og prismærke og passe salgssteder i Torup. Vi lægger vægt på at kun de bedste og pæneste bøger præsenteres i bogsalget og lægger vægt på kvalitet frem for kvantitet. Der bliver solgt nogle få bøger via internettet. Torup Bogbys hjemmeside trænger imidlertid til et løft – og kasserer-opgaven trænger til en afløser på posten: der arbejdes fortsat på at løse begge udfordringer. Corona-pandemien har sat sit præg på årets 2020…. med mulighed for kun at gennemføre nogle få arrangementer pga forsamlings-restriktioner; se nedenfor. Til gengæld har bogudsalget på Dyssekilde Station holdt åbent – stort set ubemandet – i hele perioden. Det har fungeret fint, uden problemer i form af hærværk/tyveri. Hatten af for det. Torup Bogby er genstand for stor interesse både fra medierne og fra andre områder i Danmark, hvor lokale kræfter ønsker at etablere en bogby. Den største medie-opmærksomhed knyttede sig i 2020 til hæderen til Torup som Årets Landsby, SEP 2019 – pba ansøgning fra Torup Ting. Det afstedkom en festlig fejring, en kontant præmie og en sand mediestorm med indslag i DR1, TV Avisen, TV2, TV2 News, TV Lorry, Nordsjællands TV, Radioavisen, DR P1 og Radio 4 – og satte dermed Torup og Halsnæs på det mediemæssige landkort til stor glæde for Torup, Halsnæs Kommune og Torup Bogby. Det fortsætter bla ifm Torups deltagelse i det europæiske landsby- projekt Smart Rural 21, hvor Torup Booktown optræder som en af Torup-nyhederne. Se Smart Rural Areas – in the 21st Century (smartrural21.eu) Foreningens økonomi: regnskabet udviser et overskud (se regnskab 2020 som fremlægges på generalforsamlingen), især fordi Dyssekilde Station Aps – som en særlig gestus og i lyset af Corona- situationen – har udskudt opkrævningen af husleje på Dyssekilde Station for den sidste halvdel af 2020. Indtægter fra bogsalg ligger på samme niveau som i forrige år, men tilskudsbeløbene er mindre pga arrangementernes karakter. At planlægge og afvikle løbende arrangementer, sortere/prissætte/ sælge/bortskaffe bøger – og at søge & afregne tilskud fra fonde & puljer kræver manges energiske og kontinuerlige medvirken og et godt samarbejde. Foreningens medlemmer og nye og gamle frivillige skal derfor have en stor tak for deres vedvarende indsats og engagement. Det er denne store frivillige indsats som Torup Bogby bygger på i bestyrelsen, i arrangementsgruppen og i bogsælgergruppen… ingen af disse har dog i 2020 kunnet afholde regelmæssige møder pga Corona-situationen. Torup Bogby har existeret i over 14 år. En imponerende præstation. Og Torup Bogby hviler ikke på laurbærrene: i 2020 blev Torup Bogbys Folkeuniversitet etableret. Det vil løfte Torup Bogbys arrangementer. Peter Plant, formand for Torup Bogby Torup, 20. februar 2021 ———————————— Perlerækken af arrangementer i 2020, herunder udskudte/aflyste pga Corono-restriktioner:  METTE DE FINE LICHT Tirsdag, 28 januar, 2020 Kræft med unge øjne,baseret på bogen ’Viljepigen’ af Mette de Fine Licht  Torup Bogby & Folkeuniversitet Genfors SØN 15 MAR udsat Søndag, 15 marts, 2020  Sneums Kalejdoskop: aflyst Søndag, 15 marts, 2020 DRs musikjournalist Jan Sneum (nu afdød, desværre) om møder med mennesker og musik  Torup Bogby generalforsamling 2020 Lørdag, 9 maj, 2020 Virtuel generalforsamling  SKRIVEKURSUS I TORUP Torsdag, 9 juli, 2020 til Lørdag, 11 juli, 2020 Årets traditionelle skrivekursus  En fortælleforestilling af og med Dorte Futtrup. Onsdag, 15 juli, 2020 Frida Kahlo: Viva la Vida! – længe leve livet  Kina i Torup Bogby: Shanghai – i lyst og nød Torsdag, 17 september, 2020 Arabella Neuhaus om sin roman ’Shanghai – i lyst og nød’  Karin Ifanger: aflyst Fredag, 30 oktober Torup forfatter udkommer på Torup Forlag med bogen ’1996: Udstationering’  Musik på hjernen Torsdag, 26 november, 2020 – 21:00 Foredrag af Peter Vuust, hjerneforsker, jazzbassist, komponist og orkesterleder  Gammel, ældre, ældst: Godt nyt om gamle hjerner Dr. Med. Henning Kirk Tirsdag, 8 december, 2020 – 19:30 Foredrag af Hennings Kirk, hjerneforsker Og Torup Bogbys Folkeuniversitet nåede at afholde: ’USA ved en korsvej’ v/ lektor Niels Bjerre- Poulsen, mandag 16. november 2020 kl. 19:30

Share this